Hidra > Tko je Å¡to

TKO JE Å TO

Prikupljanjem podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službene dokumentacije Republike Hrvatske s jedne strane i političkim strankama kao čimbenicima organiziranog političkog života u Republici Hrvatskoj s druge, prikupljeni su podaci o obnašanju funkcija u njima.

 Baza podataka obuhvaća razdoblje od konstituiranja prvog viÅ¡estranačkog Sabora Republike Hrvatske 30.5.1990. godine do danas. Sadrži:

 • imena osoba
 • nazive funkcija u tijelima i strankama
 • zastupničke mandate u Hrvatskome saboru iz redova stranaka (stranački zastupnički mandati)
 • vrijeme obnaÅ¡anja funkcija i/ili sudjelovanja u Hrvatskome saboru

U tijelima javne vlasti obuhvaćeni su nositelji sljedećih skupina funkcija:

 • čelnici tijela javne vlasti
 • čelnici ustrojstvenih jedinica ministarstava, Ureda predsjednika Republike, državnih upravnih organizacija i ureda državne uprave Republike Hrvatske u administrativno-teritorijalnim regionalnim jedinicama,
 • članovi ureda Predsjednika Republike, Predsjednika Vlade, tijela za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu
 • visoki državni službenici stalnih i povremenih, stručnih i savjetodavnih radnih tijela Vlade u kojima čelne funkcije obnaÅ¡aju članovi Vlade temeljem zakona

 U političkim strankama su obuhvaćeni nositelji sljedećih skupina funkcija:

 • predsjednici stranaka i druge čelne osobe
 • čelnici radnih tijela stranke i teritorijalnih jedinica
 • članovi predsjedniÅ¡tva ili drugog glavnog tijela stranke
 • pojedinačne istaknute funkcije  u stranci
 • predstavnici stranaka kao zastupnici u Hrvatskome saboru

Predstavljanje tražilice pravnih propisa - CADIAL

Pozivamo Vas: na webinar - prijavite se, u Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured - prijavite se, ili nas pozovite, održat ćemo Predstavljanje u Vašem prostoru.

NOVO IZDANJE "Političke stranke u Republici Hrvatskoj"

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured objavio je novo izdanje publikacije "Političke stranke u Republici Hrvatskoj 17/2013. "

Djelatnost Hidre nastavlja Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu, na sjednici održanoj 24. svibnja 2013. godine.

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - Hidra je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje informacijskih, dokumentacijskih i referalnih poslova.

Složeni zadaci čiji rezultati donose značajno proširenje postojećih usluga ili uvode nove te doprinose povećanju izvrsnosti usluga, realiziraju se kroz projekte. Hidra pokreće i realizira projekte samostalno ili u suradnji s drugim tijelima javne vlasti ili pravnim i fizičkim osobama koje poziva na suradnju u intelektualnom ili financijskom angažmanu.

Hidra se uključuje u rad i na projektima koji na državnoj ili lokalnoj razini rješavaju pitanja iz njezinog djelokruga rada.

Hidra provodi edukaciju iz područja dostupnosti javnih službenih informacijskih izvora, prava na pristup informacijama, postupaka standardizirane obrade, izrade specijaliziranih normativnih datoteka te srodnih područja.