HRVATSKI OSLOBODILAÈKI POKRET

HOP

Croatian Liberation Movement

 

Povijest i program - sažetak:

Hrvatski oslobodilaèki pokret utemeljio je dr. Ante Paveliæ 1956. godine u Buenos Airesu (Argentina), s ciljem rušenja Jugoslavije, borbe protiv komunizma i za uspostavu slobodne nezavisne i suverene države Hrvatske. Od tada neprekidno djeluje po svijetu. U Hrvatskoj djeluje ilegalno do 1991. godine, uz ljudske žrtve, suðenja i progone.

Od toga trenutka HOP djeluje kao stranka hrvatskih nacionalista, jer okuplja ne samo emigrante, nego i sve Hrvate (mlade i stare) koji ispovijedaju tri politièka naèela: borbu za cjelovitu Hrvatsku, jaku hrvatsku vojsku i pravednu Hrvatsku koja æe imati malo sirotinje i bogataša, a najviše srednjih slojeva.

HOP je politièka organizacija koja djeluje na temeljnim naèelima uèenja dr. Ante Starèeviæa i Stjepana Radiæa te znamenitih liènosti novije hrvatske povijesti, a za samostalnu, suverenu i nezavisnu hrvatsku državu.

Temeljna naèela izložena u Programu Stranke su: zalaganje za hrvatsku državu na cjelokupnom povijesnom i etnièkom prostoru, decentralizacija, neovisno sudstvo, politièki neutralna vojska, tržišno orijentirano gospodarstvo temeljeno na seljaèkim gospodarstvima, zaštita obitelji, vjerske slobode, zaštita okoliša te puna zakonska i kulturna zaštita naroda i narodnosti u Republici Hrvatskoj.

 HIDRA, 10000 Zagreb, Trg maršala Tita 3, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655


https://www.iVisa.com