Hidra > Službena dokumentacija RH > Službena glasila tijela lokalne i područne samouprave

Službena glasila tijela lokalne i područne samouprave

Opis zbirke

Zbirku čine službena glasila tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske u tiskanom i/ili elektroničkom obliku. U tijeku je postepena digitalizacija tiskanog dijela zbirke i uređivanje elektroničkih tekstova.