Hidra > Službena dokumentacija RH > Pravni propisi

Pravni propisi

Tražilica pravnih propisa Republike Hrvatske  

 

Veći dio zbirke čine elektronički dokumenti objavljeni na internetskim stranicama Narodnih novina a obuhvaćaju: pravne propise Republike Hrvatske, strateške i druge dokumente od nacionalnoga značaja (strategije, deklaracije, planove itd.) te druge dokumente tijela javne vlasti (izvješća, programi i sl.). Zbirka je 2007. godine upotpunjena digitaliziranim tekstovima tadašnjih propisa na snazi, nastalih prije 1990. godine i objavljenih u službenim glasilima država prednica.

Dokumenti se u svrhu obrade i pretraživanja preuzimaju i pohranjuju u elektroničkom arhivu Hidre (DAMIR) i pretraživi su po punom tekstu.
Zbirka je organizirana kao sustav koji na razne načine, formalno i sadržajno, omogućuje pristup tekstovima propisa i informacijama o njima. U tu svrhu su dokumenti:

POVEZANI
 • propisi sa svojim izmjenama i dopunama, ispravcima i pročišćenim tekstovima (kronoloÅ¡ki)
 • zakoni s podzakonskim aktima, podzakonski s temeljnim propisima, a svi s propisima koji na njih na bilo koji način utječu.
 • s punim tekstovima pravnih propisa EU s kojim su usklađeni
 • s punim tekstovima neslužbenih prijevoda
 • s punim tekstovima neslužbenih pročišćenih tekstova
 OZNAČENI KAO NEVAŽEĆI
 • svi propisi i njihove izmjene i dopune u trenutku prestanka važenja dobivaju oznaku NE VAŽI!
 POJAÅ NJENI
 • propisi i njihove izmjene po potrebi dopunjeni dodatnim informacijama u vidu napomene (npr. datum stupanja na snagu)
 GRUPIRANI
 SADRŽAJNO OBRAĐENI
 • kao oznake sadržaja pridjeljeni su im deskriptori iz hrvatskog izdanja pojmovnika Eurovoc

 

 

VAŽNO!

 1. Deskriptori Eurovoca kao izrazi nisu nužno sadržani u tekstu/naslovu propisa. Ako i jesu pitanje je podudara li se značenje deskriptora u potpunosti sa značenjem izraza u tekstu.
 2. Prema pravilima po kojima se Eurovoc konstruira često se za deskriptore preporučuju općeniti izrazi koji su kao takvi lakše i šire primjenjivi u sadržajnoj obradi dokumenata. Deskriptori su izrazi koji se preporučuju kao predstavnici samo jednog od više mogućih značenja. Dodatnu informaciju o kojem se točno značenju radi nosi položaj deskriptora u hijerarhijskom ustroju pojmovnika.
 3. Za ispravno razumijevanje i koriÅ¡tenje opcija pretraživanja povezanih sa sadržajnim odrednicama preporuča se prethodno proučiti sam pojmovnik i način njegova koriÅ¡tenja u sadržajnoj obradi (vidi: Pojmovnik Eurovoc ).
 4. U svrhu sadržajne obrade koriÅ¡ten je programski sustav WinAIDE za automatsko indeksiranje hrvatskih tekstova deskriptorima Eurovoca (vidi demo web inačicu: WebAIDE ), razvijen u okviru projekata AIDE i CADIAL  .