Hidra > Službena dokumentacija RH > Međunarodni ugovori

Međunarodni ugovori

Opis zbirke

Zbirku čine elektronički-dokumenti dvostranih (bilateralnih) i višestranih (multilateralnih) međunarodnih ugovora Republike Hrvatske kojih je potpisnica, akti o ratifikaciji te objavi o stupanju na snagu. Dokumenti su preuzeti s internetskih stranica Narodnih novina odnosno digitalizirane su njihove objave u službenim glasilima država prednica ukoliko su preuzeti temeljem odluke o sukcesiji / akcesiji te će takvi ostati do njihove objave u Narodnim novinama.

Nedostaju tekstovi ugovora koji nisu bili objavljeni u službenim glasilima, nema podatka o njihovoj objavi ili za koje postoje krivi podaci o objavi.

Podaci zbirke su organizirani u sustav kroz poveznice poput veza ugovora i pratećih akata te ugovora i njihovih izmjena i dopuna, uz trajno praćenje i razlikovanje onih na snazi od onih koji to nisu ili prestaju biti. Dokumenti su sadržajno obrađeni deskriptorima Pojmovnika Eurovoc s hrvatskim dodatkom.