Hidra > Službena dokumentacija RH > Dokumenti i publikacije

Dokumenti i publikacije

Opis zbirke

Zbirku čine tiskani i/ili elektronički dokumenti / publikacije tijela javne vlasti koji: uređuju statusna pitanja i organizaciju rada tijela (statut, pravilnik o radu …), proizlaze iz obveza tijela prema osnivaču (plan i/ili program rada, izvješće), odnose se na uže područje djelatnosti tijela ili javnu ovlast (izvješća o radu, nacionalni programi, strategije, analize, istraživanja, norme, preporuke, upute, smjernice, studije, stručne podloge, savjetodavna, popularna i promidžbena izdanja, službeni glasnici, stručni časopisi…) te ostala izdanja (izdanja namijenjena zaposlenima u sustavu, prijevodi stranih publikacija, udžbenici i priručnici, zbornici sa skupova, leksikoni, enciklopedije, teorijska literatura…).

Uz evidenciju odnosa među publikacijama/dokumentima (npr. povezanost originala i prijevoda, osnovne publikacije/dokumenta i dodatka) prati se nastanak, promjene i prestanak objavljivanja časopisa, biltena i glasnika. Dokumenti su sadržajno obrađeni deskriptorima Pojmovnika Eurovoc s hrvatskim dodatkom.


Pošaljite Hidri službene dokumente

Sukladno čl. 10. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama  (NN 25/2013), koji je stupio na snagu 8. ožujka 2013. godine, te čl. 39. Zakona o knjižnicama  (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), pozivamo tijela javne vlasti Republike Hrvatske da nam dostavljaju službene dokumente u SrediÅ¡nji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske radi trajne dostupnosti i ponovne uporabe informacija. 

Navedeni dokumenti trebaju se dostaviti kao: tisak, elektronički dokument, e-građa (CD, DVD). Ukoliko je dokument izrađen samo u elektroničkom obliku, nema potrebe dostavljanja njegovog ispisa.

Adresa za dostavu je Hidra, Siget 18c, 10020 Zagreb ili sredisnji.katalog@hidra.hr.

Već prikupljene dokumente pojedinog tijela u naÅ¡em fondu moguće je provjeriti pregledom zbirke službene dokumentacije .