Hidra > Službena dokumentacija RH

Službena dokumentacija Republike Hrvatske

Pod službenom dokumentacijom Hidra podrazumijeva sve zapisane te neovisno o mediju i obliku objavljene javno dostupne informacije, kojih su autori i /ili izdavači tijela javne vlasti.

Hidra prikuplja službenu dokumentaciju temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/1013) te temeljem prava na obvezni primjerak (članak 39. Zakona o knjižnicama, NN 105/1997., 005/1998., 104/2000., 069/2009.) i Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (NN 020/2007).

Zbirka na papirnom i/ili elektroničkom mediju obuhvaća:

  • pravne propise
  • međunarodne ugovore
  • dokumente i publikacije
  • radne dokumente za sjednice Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora
  • službena glasila tijela lokalne i područne samouprave 

 

Zbirka se formalno i sadržajno obrađuje u skladu s izrađenim i/ili prihvaćenim normama. Dokumenti na papirnom mediju pohranjeni su u fizičkim zbirkama u Hidri, a elektroničke dokumente Hidra trajno pohranjuje u vlastiti arhiv DAMIR (Digitalni Arhiv Mrežnih Izvora).

Pristup dokumentaciji omogućuju tražilice i pregledi.