Hidra > Političke stranke > Parlamentarne stranke > Zastupljenost stranaka u Saboru

Parlamentarne stranke

Tablični pregled parlamentarnih stranaka s brojem i postotkom stranačkih zastupnika u Hrvatskom saboru.

Broj i postotak stranačkih zastupnika u Hrvatskome saboru 2012. godine

Naziv stranke Stranački zastupnici %
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 58 39%
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 44 29%
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS) 14 9%
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) 7 5%
Hrvatski laburisti - Stranka rada 6 4%
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 4 3%
Istarski demokratski sabor (IDS) 3 2%
Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) 3 2%
Hrvatska građanska stranka (HGS) 2 1%
Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske (BDSH) 1 1%
Hrvatska seljačka stranka (HSS) 1 1%
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (HSP AS) 1 1%

* Politička stranka koja ima zastupnicu u Hrvatskom saboru čiji je mandat u mirovanju: Demokratski centar (DC)

 

Broj i postotak stranačkih zastupnika u Hrvatskome saboru 2011. godine

Naziv stranke Stranački zastupnici %
Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske (BDSH) 1 0,7%
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 45 29,8%
Hrvatska građanska stranka (HGS) 2 1,3%
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS) 14 9,3%
Hrvatska seljačka stranka (HSS) 1 0,7%
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 3 2,0%
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) 6 4,0%
Hrvatski laburisti - Stranka rada 6 4,0%
Istarski demokratski sabor (IDS-DDI) 3 2,0%
Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) 3 2,0%
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 60 39,7%
     

Broj i postotak stranačkih zastupnika u Hrvatskome saboru 2010. godine

Naziv stranke Stranački zastupnici %
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 66 43,1%
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS) 5 3,3%
Hrvatska seljačka stranka (HSS) 6 3,9%
Hrvatski laburisti - Stranka rada 1 0,7%
Hrvatska stranka prava (HSP) 1 0,7%
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 1 0,7%
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) 3 2,0%
Hrvatski socijaldemokrati (HSD) 1 0,7%
Istarski demokratski sabor (IDS-DDI) 3 2,0%
Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) 3 2,0%
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 55 36,0%
Stranka demokratske akcije Hrvatske (SDA Hrvatske) 1 0,7%
     

Broj i postotak stranačkih zastupnika u Hrvatskome saboru 2009. godine

Naziv stranke Stranački zastupnici %
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 66 43,1%
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS) 5 3,3%
Hrvatska seljačka stranka (HSS) 6 3,9%
Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) 2 1,3%
Hrvatska stranka prava (HSP) 1 0,7%
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 1 0,7%
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) 3 2,0%
Istarski demokratski sabor (IDS-DDI) 3 2,0%
Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) 3 2,0%
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 56 36,6%
Stranka demokratske akcije Hrvatske (SDA Hrvatske) 1 0,7%
     

Broj i postotak stranačkih zastupnika u Hrvatskome saboru 2008. godine

Naziv stranke Stranački zastupnici Nestranački zastupnici Ukupno %
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 66 - 66 43,1
Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (HNS) 7 - 7 4,6
Hrvatska seljačka stranka (HSS) 6 - 6 3,9
Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) 2 - 2 1,3
Hrvatska stranka prava (HSP) 1 - 1 0,7
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 1 - 1 0,7
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) 3 - 3 2,0
Istarski demokratski sabor (IDS) 3 - 3 2,0
Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) 3 - 3 2,0
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 56 1 56 36,6
Stranka demokratske akcije Hrvatske (SDA HR) 1 - 1 0,7
         

 

Broj i postotak stranačkih zastupnika u Hrvatskome saboru 2004. godine

Naziv stranke Stranački zastupnici Nestranački zastupnici
Demokratski centar 1 (0,66%) -
Hrvatska stranka umirovljenika 3 (1,97%) -
Hrvatska demokratska seljačka stranka - 1 (0,66%)
Hrvatska demokratska zajednica 66 (43,42%) -
Hrvatska narodna stranka 10 (6,58%) -
Hrvatska seljačka stranka 10 (6,58%) -
Hrvatska socijalno liberalna stranka 2 (1,32%) -
Hrvatska stranka prava 7 (4,61%) 1 (0,66%)
LIBRA - stranka liberalnih demokrata 3 (1,97%) -
Istarski demokratski sabor 4 (2,63%) -
Liberalna stranka 2 (1,32%) -
Primorsko goranski savez 1 (0,66%) -
Stranka demokratske akcije 1 (0,66%) -
Socijaldemokratska partija Hrvatske 29 (19,08%) 5 (3,29%)
Samostalna demokratska srpska stranka 3 (1,97%) -

* Zagorska demokratska stranka (ZDS) je prema stavu Državnog izbornog povjerenstva i odluci Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora, parlamentarna stranka, budući je u koaliciji s Hrvatskom strankom prava u 1. izbornoj jedinici osvojila jedno zastupničko mjesto, a u Hrvatski sabor je ušao nositelj liste – nezavisni zastupnik

Broj i postotak stranačkih zastupnika u Hrvatskome saboru od 2001. - 2003. godine

Naziv stranke / broj i postotak zastupnika po godinama 2001. 2002. 2003.
Demokratski centar 4 čl. (2,65%) 3 čl. (1,99%) 3 čl. (1,99%)
Hrvatska demokratska zajednica 41 čl. (27,15%) 34 čl. (22,52%) 33 čl. (21,85%)
Hrvatska kršćanska demokratska unija 1 čl. (0,66%) 1 čl. (0,66%) 1 čl. (0,66%)
Hrvatska narodna stranka 2 čl. (1,32%) 2 čl. (1,32%) 2 čl. (1,32%)
Hrvatska seljačka stranka 16 čl. (10,60%) 16 čl. (10,60%) 16 čl. (10,60%)
Hrvatska socijalno liberalna stranka 22 čl. (14,60%) 15 čl. (9,93%) 14 čl. (9,27%)
Hrvatska stranka prava 4 čl. (2,65%) 4 čl. (2,65%) 4 čl. (2,65%)
Hrvatski blok - pokret za modernu Hrvatsku - 6 čl. (3,97%) 5 čl. (3,31%)
Hrvatski istinski preporod - - 3 čl. (1,99%)
Hrvatski nezavisni demokrati 1 čl. (0,66%) 1 čl. (0,66%) 1 čl. (0,66%)
LIBRA - stranka liberalnih demokrata - 9 čl.(5,96%) 10 čl. (6,62%)
Istarski demokratski sabor 4 čl. (2,65%) 4 čl. (2,65%) 4 čl. (2,65%)
Liberalna stranka 2 čl. (1,32%) 4 čl. (2,65%) 4 čl. (2,65%)
Primorsko goranski savez 2 čl. (1,32%) 2 čl. (1,32%) 2 čl. (1,32%)
Slavonsko-baranjska hrvatska stranka 1 čl. (0,66%) 1 čl. (0,66%) 1 čl. (0,66%)
Socijaldemokratska partija Hrvatske 46 čl. (30,46%) 44 čl. (29,15%) 44 čl. (29,15%)
Srpska narodna stranka 1 čl. (0,66%) 1 čl. (0,66%) 1 čl. (0,66%)

 

Broj i postotak stranačkih zastupnika u Hrvatskome saboru od 1992. do 2001. godine

ZD: Zastupnički dom Hrvatskog sabora

ŽD: Županijski dom Hrvatskog sabora

Naziv stranke

ZD

1992.-1995.

ŽD

1993.-1997.

ZD

1995.-2000.

ŽD

1997.-2001.

Akcija socijaldemokrata Hrvatske

4 čl.

(2,89%)

     
Demokratski centar      

3 čl.

(4,41%)

Dalmatinska akcija

1 čl.

(0,72%)

     
Hrvatska čista stranka prava    

1 čl.

(0,78%)

 
Hrvatska demokratska zajednica

79 čl.

(57,24%)

38 čl.

(55,88%)

76 čl.

(59,37%)

36 čl.

(52,94%)

Hrvatska kršćanska demokratska unija    

2 čl.

(1,56%)

 
Hrvatska narodna stranka

2 čl.

(1,44%)

1 čl.

(1,47%)

2 čl.

(1,56%)

 
Hrvatska seljačka stranka

2 čl.

(1,44%)

5 čl.

(7,35%)

10 čl.

(7,81%)

9 čl.

(13,23%)

Hrvatska socijalno liberalna stranka

16 čl.

(11,59%)

14 čl.

(20,58%)

7 čl.

(5,47%)

4 čl.

(5,58%)

Hrvatska stranka prava

3 čl.

(2,17%)

 

3 čl.

(2,34%)

2 čl.

(2,94%)

Hrvatska stranka prava - 1861

1 čl.

(0,72%)

     
Hrvatski demokršćani      

1 čl.

(1,47%)

Hrvatski nezavisni demokrati

9 čl.

(6,52%)

4 čl.

(5,88%)

   
Istarski demokratski forum - Foro democratico Istriano    

1 čl.

(0,78%)

 
Istarski demokratski sabor

2 čl.

(1,44%)

2 čl.

(2,94%)

3 čl.

(2,34%)

2 čl.

(2,94%)

Liberalna stranka    

4 čl.

(3,12%)

1 čl.

(1,47%)

Primorsko goranski savez    

1 čl.

(0,78%)

 
Samostalna demokratska srpska stranka    

1 čl.

(0,78%)

1 čl.

(1,47%)

Slavonsko-baranjska hrvatska stranka    

1 čl.

(0,78%)

 
Socijaldemokratska partija Hrvatske

6 čl.

(4,34%)

1 čl.

(1,47%)

8 čl.

(6,25%)

4 čl.

(5,88%)

Socijalno-demokratska unija Hrvatske

1 čl.

(0,72%)

     
Srpska narodna stranka 2 čl. (1,44%)   1 čl. (0,78%)