Hidra > Pojmovnik Eurovoc > Pojmovnik Eurovoc s hrvatskim dodatkom

Pojmovnik Eurovoc s hrvatskim dodatkom

Europske zajednice

Pojmovnik Eurovoc

4.3 izdanje

ISBN 978-953-6430-64-2
HIDRA, Zagreb 2009.

Izvornik: EuroVoc Thesaurus © European Communities
Hrvatski prijevod i nacionalni dodatak:Pojmovnik Eurovoc © Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija

Objavljeno uz suglasnost Europskih zajednica.
Odgovornost za prijevod na hrvatski jezik snosi isključivo HIDRA.

Glavna urednica:Maja Bratanić

04 politika 
08 međunarodni odnosi  
10 Europske zajednice  
12 pravo  
16 ekonomija  
20 trgovina  
24 financije  
28 druÅ¡tvena pitanja  
32 obrazovanje i komunikacija  
36 znanost 
40 poslovanje i konkurencija  
44 zapoÅ¡ljavanje i radni uvjeti  
48 prijevoz  
52 okoliÅ¡ 
56 poljoprivreda, Å¡umarstvo i ribarstvo 
60 poljoprivredno-prehrambena industrija  
64 proizvodnja, tehnologija i istraživanje 
66 energija 
68 industrija 
72 zemljopis  
76 međunarodne organizacije  
H državne institucije RH  
HD diplomatski odnosi RH  
L lokalna i područna (regionalna) samouprava RH  
Z zemljopis RH  
P političke stranke RH