Hidra > Pojmovnik Eurovoc > O hrvatskom izdanju

O hrvatskom izdanju

Hidra je 2000. godine u suradnji s brojnim jezičnim stručnjacima izradila i objavila prvo hrvatsko izdanje izvornika Eurovoc thesaurus (Edition 3.0) / European communities, 1995. Hrvatsko izdanje pod naslovom Pojmovnik Eurovoc sadrži, osim prijevoda izvornika i tzv. hrvatski dodatak, čija je svrha okupljanje pojmova specifičnih za Republiku Hrvatsku. Time je omogućeno korištenje pojmovnika za obradu javne službene dokumentacije Republike Hrvatske.

Od 2000. godine Hidra je objavila prijevode verzija 3.0, 3.1, 4.1, 4.2 i 4.3 Pojmovnika Eurovoc i hrvatski dodatak uz njih. Izdanja su bila tiskana i elekronička na CD-u te dostupna online i u PDF formatu. Hrvatsko izdanje je od 2005. godine uvršteno u sastav višejezičnog izdanja Europske unije.

Sa Hidrinih stranica se možete služiti dvojezičnim (hrvatski i engleski) izdanjem Eurovoca s dodatkom na nekoliko načina:

  • Pretraživanje i pregled po tematskim područjima
  • Preuzimanje u PDF formatu
  • AIDE - automatskim indeksatorom  
    Nova usluga na stranicama Hidre, prisutna od 2009. godine, prvenstveno je namjenjena obradi pravnih propisa RH. Program za automatsko indeksiranje deskriptorima Eurovoca (koristi deskriptore i iz hrvatskog dodatka) treba omogućiti što jednostavnije korištenje pojmovnika na izvoru nastanka službenih tekstova kao jamstvo kasnijeg, bržeg i točnijeg, pronalaženja informacija u sve većoj količini dokumenata koju svakodnevno proizvode tijela javne vlasti.

Učestalost obnavljanja podataka na Hidrinim internetskim stranicama slijedi dinamiku razvoja pojmovnika i dodatka.

Hrvatski dodatak se kao online baza podataka obnavlja tjedno zbog čestih intervencija na razini imenika tijela javne vlasti, te dodavanja nedeskriptora, objašnjenja i definicija.