Hidra > O Hidri > Publikacije

Publikacije

Hidra je izdavač periodičkih i monografskih publikacija, brošura i letaka na papirnom i elektroničkom mediju. Katalozi i vodiči, izlaze godišnje, a monografije, brošure i letci povremeno, ovisno o realizaciji projekata u kojima Hidra sudjeluje.

Sva Hidrina izdanja online su dostupna u bazi podataka Službene dokumentacije Republike Hrvatske.

Pregled najznačajnijih publikacija:

Republika Hrvatska - Mali vodič = Republic of Croatia - Mini guide. - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1996- . - ISSN 1331-1263 [tisak] ; ISSN 1334-0220 [PDF].
Aktualni adresar tijela javne vlasti i predstavništava zemalja te međunarodnih organizacija u Hrvatskoj. Izlazi godišnje.

  2,77 MB (16/2012)

ARHIVA

 

Katalog službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske = Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia. - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1995- . - ISSN 1330-7452 [tisak] ; ISSN 1334-0255 [PDF]. Izlazi godišnje.

  4,81 MB (18/2012)

 ARHIVA

 

Pojmovnik Eurovoc  / Europska unija ; hrvatski prijevod i hrvatski dodatak Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija ; glavna urednica Maja Bratanić. - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2000- .

Naslov izvornika: Thesaurus Eurovoc / European Union (prethodni naziv stvaratelja: European Communities). - Izdanja sadrže i hrvatski dodatak. - Svako izdanje sadrži pojmove svih prethodnih, oni koji se više ne koriste posebno su označeni.

   Pojmovnik Eurovoc 4.3 izdanje ISBN 978-953-6430-64-2

  hrvatski prijevod pojmovnika objavljen u sklopu izvornog viÅ¡ejezičnog izdanja (bez hrvatskog dodatka)

 

 

Političke stranke u Republici Hrvatskoj. - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 1995- . - ISSN 1330-741X [tisak] ; ISSN 1334-0247 [PDF]. Izlazi godišnje.
Vodič kroz aktualnu hrvatsku stranačku scenu prikazom stranaka s ustrojem i dužnosnicima te sudjelovanjem u političkom životu Hrvatske.

  1,45 MB (15/2011)

 ARHIVA

 

Četverojezični rječnik prava Europske unije : engleski, hrvatski, francuski, njemački / glavna urednica Maja Bratanić. - 2. izd. - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2006. - ISBN 953-6430-49-5, ISBN 953-6430-57-6 (PDF)

Naslov izvornika: EU law glossary, 2nd revised ed., 1999.

Kao online baza podataka na stranicama HIDRE (ISBN 963-6430-51-7).

ČETVEROJEZIČNI RJEČNIK 

  1,35 MB

 

Elektronička demokracija („e-demokracija“) : Preporuka Rec(2009)1 koju je usvojio Odbor ministara Vijeća Europe 18. veljače 2009. godine i obrazloženje / urednice: Tamara Horvat i Renata Pekorari. - Zagreb : HIDRA, 2009. - ISBN 978-953-6430-65-9
Izvornik: Recommendation Rec(2009)1 on electronic democracy adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 18 February 2009 and explanatory memorandum, Strasbourg, 2009

E-demokracija

1,16 MB