Hidra > O Hidri > Projekti

Projekti

Složeni zadaci čiji rezultati donose značajno proširenje postojećih usluga ili uvode nove te doprinose povećanju izvrsnosti usluga, realiziraju se kroz projekte. Hidra pokreće i realizira projekte samostalno ili u suradnji s drugim tijelima javne vlasti ili pravnim i fizičkim osobama koje poziva na suradnju u intelektualnom ili financijskom angažmanu.

Hidra se uključuje u rad i na projektima koji na državnoj ili lokalnoj razini rješavaju pitanja iz njezinog djelokruga rada.

DIGI

Sustav za obradu i prikaz digitalnih i digitaliziranih dokumenata

Projekt DIGI, u kojem su surađivali stručnjaci Hidre i  tvrtka ArhivPro d.o.o., trajao je 2009. - 2011. godine.

Cilj projekta bio je izrada sustava za obradu zbirke službenih glasila područne (regionalne) i lokalne samouprave, digitalnih tekstova svezaka u PDF obliku, odnosno zakonodavnih akata koji se u njima objavljuju.

Propisi Republike Hrvatske, u elektroničkom obliku objavljeni na internetskim stranicama "Narodnih novina", dostupni su javnosti kroz tekst i podatke na internetskim stranicama Hidre pomoću tražilice CADIAL. Obradom zakonodavnih akata lokalne i područne samouprave i objavom tražilice nad njima postiže se dostupnost cjelovitog hrvatskog zakonodavstva.  

Svesci glasnika koji se objavljuju na internetu većinom su u PDF obliku. Hidra ih prikuplja i pohranjuje u svom digitalnom arhivu. S obzirom da je dio svezaka objavljen i prikupljen samo u tiskanom obliku u svrhu cjelovitosti elektroničke zbirke ti su svesci digitalizirani čime se osigurala i jedinstvena primjena sustava za obradu .

Ostvarenje cilja projekta DIGI potpora je realizaciji strategije razvitka Republike Hrvatske u području informatizacije javne uprave i osiguravanja dostupnosti javnih službenih izvora te olakšavanja prijenosa službenih informacija između tijela javne uprave, kao i između tih tijela i građana.

Realizacija projekta pratila se kao mjera Akcijskog plana za 2009. – 2010. provedbe Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2010..

Rezultat projekta je programski sustav DIGI za obradu digitalnih dokumenata koji je uključen u informacijski sustav Hidre a digitalizacijom dijela svezaka upotpunjena je zbirka elektroničkih dokumenata.

viÅ¡e ...

CADIAL

Computer Aided Document Indexing for Accessing Legislation

Projekt CADIAL međunarodni je projekt koji je trajao od 2007.-2009. godine a financiran je od hrvatske i flamanske vlade.

Cilj je bio prijenos ekspertnih stručnih znanja agenciji Hidra, odnosno osiguravanje infrastrukture za javni pristup hrvatskim propisima, kako na nacionalnoj tako i na višejezičnoj europskoj razini.

Projekt je rezultirao inteligentnim programskim sustavom za analizu, automatsko indeksiranje i pretraživanje pravnih tekstova na hrvatskome jeziku.

Na algoritmima i programskim modulima radili su stručnjaci Sveučilišta u Zagrebu i stručnjaci Katholieke Universiteit Leuven Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica (ICRI).

Izbor i pripremu tekstova propisa te njihovu formalnu i sadržajnu obradu provodila je Hidra preuzevši obvezu da i nakon završetka projekta osigura održavanje sustava i dostupnost propisa objavom na internetskim stranicama.

Programske module, isporuke projekta CADIAL, Hidra primjenjuje u svom radu u obradi pravnih propisa Republike Hrvatske a rezultati te obrade javno su dostupni uz pomoć tražilice CADIAL .

viÅ¡e... 

AIDE

Automatsko indeksiranje deskriptorima Eurovoca

Projekt AIDE, u okviru kojega su surađivali  stručnjaci SveučiliÅ¡ta u Zagrebu i Hrvatska informacijsko-dokumentacijska agencija (HIDRA) trajao je od 2004. - 2006. godine.

Neposredan povod projektu bio je poziv na sudjelovanje u rješavanju jezičnih problema višejezične zajednice upućen sudionicima radionice Addressing the Language Barrier Problem in the Enlarged EU – Automating Eurovoc Descriptor Assignment koju je organizirao Joint Research Centre (JRC) 2004. godine.

Cilj projekta AIDE bila je izrada automatskoga indeksatora, inteligentnog programskog sustava za indeksiranje službenih tekstova na hrvatskome jeziku deskriptorima pojmovnika Eurovoc. Razvoj se temeljio na radu i znanju hrvatskih stručnjaka uz podršku JRC-a.

Rezultat projekta je inteligentni sustav za strojno potpomognuto indeksiranje ključnim riječima iz višejezičnog pojmovnika Eurovoc te javno objavljena web inačica kao alat u pripremi hrvatskih propisa.

Optimizacija algoritama i programskih modula nastavljena je u okviru međunarodnog projekta CADIAL - Computer Aided Document Indexing for Accessing Legislation (2007.-2009.).

viÅ¡e ...