Hidra > O Hidri > Norme i preporuke za obradu dokumentacije

Norme i preporuke za obradu dokumentacije

koje Hidra koristi u procesu stvaranja normativnih i bibliografskih baza podataka:

 • ISBD (M): Međunarodni standardni bibliografski opis omeđenih publikacija / [prevela, primjere obradila i opisala Branka HergeÅ¡ić]. - Zagreb, Hrvatsko bibliotekarsko druÅ¡tvo, 1980. - (Povremena izdanja HKD-a ; knj. 3)
 • ISBD (CM): Međunarodni standardni bibliografski opis kartografske građe / [prevela, hrvatske primjere odabrala i izradila DuÅ¡anka Čanković]. - Zagreb, Hrvatsko bibliotekarsko druÅ¡tvo, 1982. - (Povremena izdanja HBD-a ; knj. 5)
 • ISBD (NBM): Međunarodni standardni bibliografski opis neknjižne građe / [s engleskog prevela, hrvatske primjere odabrala i izradila Vedrana Jurčić]. – Prerađeno izd. - Zagreb, Hrvatsko bibliotekarsko druÅ¡tvo, 1993. – (Povremena izdanja HBD-a ; knj. 10)
 • ISBD (CR): Međunarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacija i druge neomeđene građe : prerađeno izdanje ISBD(S)-a / [s engleskog prevela Ana Barbarić ; hrvatske primjere odabrale i izradile Jasenka Zajc i Ana Barbarić]. - Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko druÅ¡tvo, 2005. – (Povremena izdanja HKD-a. Novi niz ; knj. 11)
 • ISBD (ER): Međunarodni standardni bibliografski opis elektroničke građe : prerađeno izdanje ISBD(CF)-a / [s engleskog prevele, hrvatske primjere odabrale i izradile Tanja Buzina i Sofija Klarin]. - Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko druÅ¡tvo, 2001. - (Povremena izdanja HKD. Novi niz, knj. 3)
 • Verona, Eva.: Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. - Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko druÅ¡tvo, 1970-1986.
  Prvi dio : Odrednice i redalice. - 2. izmijenjeno izd. - 1986. - (Posebna izdanja HBD-a ; knj. 5.)
  Drugi dio : Kataložni opis. - 1983. - (Posebna izdanja HBD-a ; knj. 4.)
 • HRN ISO 5963:2001: Dokumentacija - Metode analize dokumenata, određivanje njihovih predmeta i odabira indeksnih naziva.
 • HRN ISO 2788 : 1986 : Dokumentacija - Smjernice za izradu i razvoj jednojezičnih tezaurusa.
 • ISO 5127: 2007 : Information and documentation -- Vocabulary.
 • ISO 5964-1985: Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri.
 • ISO 8601 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times (First edition 1988-06-15).
 • ISO 999 - 1996: Information and Documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes.
 • ISAAR(CPF) : Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji / priredilo Povjerenstvo za norme opisa, prihvaćeno u Canberri, Australija, 27.-30. listopada 2003. ; [prijevod Mirjana Hurem] Izdanje: 2. izd. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2006. Materijalni opis: 79 str. ; 30 cm
 • Form and Structure of Corporate Headings / recommendations of the Working Group on Corporate Headings ; approved by the Standing Committees of IFLA Section on Cataloguing and IFLA Section on Official Publications. - London : IFLA International Office for UBC, 1980. - ISBN 0-903043-28-9.
 • Pojmovnik Eurovoc verzija 4.3 s hrvatskim dodatkom [mrežno izdanje]. – Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2009.
 • Format UNIMARC - norma za pohranu podataka na elektroničkom mediju

Preporuke:

Arhiviranje mrežnih izvora informacija tijela javne vlasti Republike Hrvatske: preporuke autorima i nakladnicima  

Klasifikacija područja djelatnosti tijela javne vlasti 

Activity field classification of public authority bodies of the Republic of Croatia