Hidra > Pojmovnik Eurovoc

Pojmovnik Eurovoc

Eurovoc je multidisciplinarni, višejezični pojmovnik Europske unije. Kao strukturirani i kontrolirani popis naziva svih važnih pojmova (termina) koji se javljaju u dokumentima EU-a pokriva 21 područje s 127 potpodručja iz djelatnosti Europske unije.

Primjena pojmovnika omogućuje da se u dokumentacijskom sustavu jednoznačno prikaže sadržaj dokumenata i ujednače formalni podaci u svrhu točnijeg, bržeg i jednostavnijeg pronalaženja traženih dokumenata.

Ured za službene publikacije Europskih zajednica objavio je Eurovoc sredinom osamdesetih godina prošloga stoljeća kao alat za sadržajno označivanje (indeksiranje) službene dokumentacije Zajednice i nacionalnih parlamenata njezinih članica.

Hrvatsko izdanje Pojmovnika Eurovoc sadrži i dvojezični hrvatski dodatak koji okuplja pojmove specifične za politički, pravni, povijesni, kulturni i zemljopisni prostor Republike Hrvatske.

Nastao je za potrebe jednoznačne i precizne sadržajne obrade službene dokumentacije Republike Hrvatske i povezivanja te dokumentacije sa službenom dokumentacijom zemalja Europske unije. Hidra prevodi na hrvatski jezik sva izdanja Eurovoca od 1995. godine. Ured za službene publikacije Europskih zajednica u sklopu višejezičnog izdanja objavljuje hrvatska izdanja izvornika od 2005. godine.